Jobbsafari är en del avschibsted logo

Receptionisten är företagets ansikte utåt

Lästid 3 min

Receptionisten kan ha en avgörande roll för vilket intryck besökaren får av företaget.

En receptionist är ofta besökarens första möte med ett företag och kan spela en stor roll för hur företaget uppfattas. Här är en beskrivning av vanliga arbetsuppgifter och vem som passar som receptionist.

Det tar inte lång tid innan personen på andra sidan receptionsdisken bildar sig en uppfattning – båda av dig men också av företaget du jobbar på. Det råder delade meningar, men det tar någonstans mellan några sekunder till ett par minuter. Vi tar ofta beslut baserat på känslor och receptionisten kan därför ha en avgörande roll för vilket intryck besökaren får.

Vad gör en receptionist?

Enligt kollega.se tar en receptionist bland annat emot besökare och gäster och hänvisar till plats, lokal och person. Receptionisten sköter också in- och utpassering och kopplar telefonsamtal. Kontorsarbete kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Receptionister som arbetar på hotell checkar även in och ut gäster och informerar om hotellets faciliteter. Att arbeta just på hotell innebär förstås kontakt med många olika människor även från andra länder och hotellreceptionisten bör därför vara social och ha goda språkkunskaper. För att kunna besvara gästernas frågor är det också bra om hotellreceptionisten har kunskaper om sevärdheter och aktiviteter på orten. Beroende på hotellets storlek kan arbetsuppgifterna variera, på mindre hotell kan hotellreceptionisten till exempel ibland även arbeta med lokalvård.

Många hotell har öppet dygnet runt och hotellreceptionisten kan därför förväntas jobba sena kvällar och nätter, vilket ställer krav på flexibilitet.

Serviceinriktad

Att vara serviceinriktad och verbal är viktigt för en receptionist. Lyhördhet och flexibilitet hör också till viktiga egenskaper. En receptionist måste också vara noggrann och bra på att göra flera saker samtidigt.

Varierande arbetsuppgifter och möte med människor tycker många receptionister är fördelar med yrket. Att det ofta är stressigt och att man ständigt blir avbruten, hör däremot till nackdelarna.

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara hård konkurrens om jobben för kontorsreceptionister det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader, men på fem års sikt bedöms det fortsatt vara hård konkurrens på arbetsmarknaden.

Det pågår också en utveckling som gör att behovet av renodlade receptionister minskar. Till exempel samordnas receptionsarbetet med andra arbetsuppgifter såsom administrationsarbete eller lokalvård. Det blir också allt vanligare att den tekniska utvecklingen ersätter en del av receptionistens arbete på företagsreceptioner, till exempel genom att besökare själva anmäler sina besök på en dator. Sammantaget gör detta att efterfrågan på receptionister minskar.

Receptionistutbildningar kan finnas hos fristående utbildningsanordnare. De flesta bemanningsföretag anordnar internutbildningar till receptionister och telefonister.